Q - Point Európa


liveaid - Posted on 15 April 2019

Dobrovoľníci Live AID V Nemecku, v Poľsku, Rakúsku, Českej republike, Švajčiarsku a na Slovensku organizovali akciu Q - point na Deň zeme. 31.3.2019. Táto medzinárodná akcia sa v tomto roku uskutočnila predovšetkým vo vysokohorskom prostredí v rámci ktorej v jednotlivých regiónoch sme zbierali ohodené plastové fľaše a obaly. Chrániť prírodu konkrétnou aktivitou je aj počas celosvetovej pandémie potrebné.  Uvedmujeme si aj častejšie návštevy prírody ľudí, ktorí do prírody nechodlili vzhľadom na to že voľný čas trávili iným spôsobom, ktorý teraz nie je možný. Workshop o skúsenostiach s aktivitami v prírode a čase klimatických zmien, otepľovania a globalizácie sa uskutočnil 10. apríla 2019.