Contact


LIVE AID, o.z.

Adresa

Lachova 7
851 03 BRATISLAVA
SLOVAKIA

Poštová adresa

Live AID o.z.
Pri štadióne 23
900 21 Svätý Jur
SLOVAKIA

Telefón

+421 949 475 134
+421 902 615 457

Bankové spojenie

IBAN: SK 0509 0000 0000 0523221793
BIC: GIBASKBX

Live AID International, n.o.

Palárikova 5
040 01 Košice
Slovakia
IČO: 4573 5786
Telefón: +421 949  475 134

IBAN: SK76 5600 0000 0070 1685 0001
BIC: KOMASK2X

Email: lai.info@yahoo.com

Live AID Jacobeo z.s.

Františka Křížka 525/18
Holešovice
170 00 Praha 7

Czech Republic
IČO: 228 30 341

Telefon: +420 604895750
Bankovní účet RZB: 5347859 001/5500
Email: liveaidcz@yahoo.com

Prostredníctvom kontaktného formulára nám môžete poslať správu: