Art projekty


  • výstavy a workshopy zamerané na prezentáciu afrického a európskeho umenia
  • TV dokumenty (život v Afrike, medzináboženský dialóg, osobnosti)
  • vydávanie publikácii na podporu Detských centier, Nemocníc a výstavbu studní v Afrike
AnhangGröße
Projekt Umenie a ekológia361 KB