Trojkáľova zbierka na pomoc sirotám a deťom ulice v Afrike 2022


liveaid - Posted on 01 January 2022

Aj v tomto roku je možnosť prispieť do Trojkráľovej zbierky. Príspevkom podporíte projekty pre siroty a deti ulice v Afrike.

Trojkráľova zbierka podporuje siroty, deti ulice, Centrum Nádeje, školy v západnej Afrike v krajinách ako Guinea, Togo, Senegal.

Siroty a deti ulice nemajú možnosť bez pomoci dárcov chodiť do školy a naučiť sa čítať a písať. Sú to siroty alebo veľmi chudobné deti.  V projekte majú najskôr istý čas na zapojenie sa

do programu Centra Nádeje a neskôr začať navštevovať školu.

Program pomoci organizuje združenie Live AID - pomoc africkým deťom a ich partnermi.

Milodarom v ľubovoľnej výške môžete Trojkráľovú zbierku podporiť aj na úcet: SK 0509 0000 0000 0523221793  do 17. januára 2022.

Všetkým dárcom zo srdca ďakujeme.