Možnosti pomoci


- Adopcia detí na diaľku pomáha deťom zabezpečiť školu, stravu, očkovanie, ubytovanie
- finančný prispevok na stavbu studní, škôl, nemocníc a komunitných centier
- stáž na mesiac či rok ako lekár, pedagóg, koordinátor projektov, dobrovoľník, vedec...
- dobrovoľnícka pomoc na Slovensku a v Čechách pri usporadúvani workshopov a akcií LA
- mesačná modlitebná reťaz In manus tuas
- sponzoring a pravidelná podpora projektov Live AID
- mediálne spolupráca a mediálne partnerstvo