Jarná zbierka pre AFRIKU - OBRIGADO


liveaid - Posted on 26 April 2018

V polovici apríla aj v týždni po Veľkej noci sme do krabíc pobalili zošity, knihy, perá, farbičky, vodové farby a lopty pre africké deti. Spolu s Joannou a Barborou, Jankom tieto školské pomôcky potešia v Afrike viac ako 1150 detí (Senegal, Guinea, Tanzánia a Keňa). Zo srdca ďakujeme, rodinám a školám, ktoré sa do pomoci deťom v Afrike v marci a apríli zapojili.

Deliť sa s tým, čo máme nám pomáha lepšie chápať a realizovať našu spoluúčasť na zmenách sveta, na zmierňovaní hladu a biedy.