Q - Point SK-PL-CZ


liveaid - Posted on 25 October 2021

Počas jesene 2021 sme organizovali akciu Q point SK-PL-CZ. V piatok 22. októbra a v sobotu 23. októbra 2021 dobrovoľníci zozbierali viac ako 27 vriec plastov a plechoviek v lesoch okolo Trojmedzia - regiónu kde sa stretávajú Slovensko - Poľsko a Česká republika. Ďakujeme organizátorom a dobrovoľníkom a šoférom odvozu za pomoc a spoluprácu. Les je ako domov: čo tam dáme, to tam nájdeme. Aj keď prístup človeka k prírode nie je rovnaký u všetkých, v každo roku sa nájdú dobrovoľníci urobiť niečo pre prírodu vo svojom voľnom čase a skrášliť niekoľko regiónov. V čase rôznych obmedzení si všetci uvedomujeme, že príroda nám pomáha nachádzať harmóniu života a zbaviť sa pocitu osamelosti a depresii. Ďakujeme účastníkom a partnerom za spoluprácu a večernú prezentáciu študentov ekológie a krajinotvorby zo Švédska o enviromentálnej výchove v severských krajinách Európy a o prístupe k turistickým chodníkom a putnickym trasám. Rovnako za možnosť získať skúsenosti a poznatky z tvorby eco verejných priestranstiev a zážitkovej turistiky v nespútanej prírode, ktoré sa vzájomne dopĺňajú a prepájajú.