Adopcia


Prostredníctvom adopcie na dialku poskytnete pomoc deťom, ktoré sa nachádzajú v podmienkach úplnej chudoby. Cieľom adopcie je predovšetkým sprostredkovať prístup k vzdelaniu. Do adopcie sa vyberajú deti - siroty, o ktoré sa niekto stará, deti, ktoré pochádzajú z neúplných rodín alebo z takých, kde sú obaja rodičia, ale ich sociálna situácia je veľmi zlá.  Deti, ktorých rodičia alebo opatrovníci si nemôžu dovoliť hradiť školné a výdavky spojené s vyučovaním, naďalej žije so svojou rodinou v Afrike, ale adoptívny "rodič", ktorým môže byť jednotlivec, skupina ľudí, rodina, organizácia alebo firma, mu platí školné, všetky učebné pomôcky a povinnú školskú uniformu.
Posielaním finančnej čiastky na tieto výdavky mu tak pomôže dosiahnuť aspoň minimum životných podmienok, aké majú ostatné deti inde na svete. Peniaze sa neposielajú rodine dieťaťa, ale priamo škole alebo našim organizátorom na mieste, ktorí deťom nakúpia všetko potrebné, zariadia zápis do najvhodnejšej školy v okolí, zaplatia za neho školné a spolupracujú s rodinou dieťaťa.Koordinátorka cestuje do Afriky pravidelne min. 2 x ročne za účelom odovzdania finančných prostriedkov pre adoptované deti, ktoré sa automaticky použiju na jeho vzelávací proces. „Adoptívna rodina“ je potom pravidelne informovaná o tom, ako sa dieťaťu v škole darí, môžu si vymieňať fotografie, dopisovať si. Je možné aj poslať dieťaťu menší darček a v rámci možností ho prípadne aj navštíviť. Minimálne obdobie, na ktoré je možné dieťa adoptovať, je 12 mesiacov.
Adopcia afrických detí – projekt pomoci na diaľku je omnoho viac ako len jednoduchá ekonomická výpomoc, pretože vytvára puto solidarity, porozumenia a vzájomnej náklonnosti medzi rôznymi národmi a rôznymi kultúrami. Pomoc pre tieto deti je neoceniteľná a všetkým Vám zo srdca ďakujeme. Pomoc tým, ktorí to potrebujú, zapaľuje srdcia láskou a pokojom.