Enviromentálne projekty


  • výstavba studní a geologický prieskum v krajinách Afriky
  • výmena skúsenosti pri ekologických projektoch Európa – Afrika- Latinská Amerika