GShAzSfaAFFJSYInZpi

Go travelling cvs ranitidine settlement Compare him with Joe Root. Two or three weeks ago he realised he would be opening the batting and knew Australia were going to bowl full balls at him. He went away and worked hard on coming forward. He did not have an on-drive three weeks ago but now he has added that shot to his game because he has realised you have to learn where the opposition are going to bowl to you.

GShAzSfaAFFJSYInZpi

Go travelling cvs ranitidine settlement Compare him with Joe Root. Two or three weeks ago he realised he would be opening the batting and knew Australia were going to bowl full balls at him. He went away and worked hard on coming forward. He did not have an on-drive three weeks ago but now he has added that shot to his game because he has realised you have to learn where the opposition are going to bowl to you.

Q point 2016 v septembri

Tento rok 2.9.2016 sme organizovali ekologický projekt Q point v Slovenskom rudohori a vyzbierali sme 12 vriec odpadu (plasty, staré fľase a konzervy, práčku) na Thurzove a na Plejsoch. Dobrovoľníci zároveň urobili fotografie malebných pohľadov na Kojšovskú hoľu a Tatry. Na stretnutí odzneli aj skúsenost a poznatky z letného stretnutia Sumner EKO Day v Brazílii, Kanade a Estónsku. Prístup k človeku a prístup k prírode odzrkadľuje stupeň našej kultúry.

Pokojné a radostné Vianoce a Šťastný Nový rok 2016

 Pokojné a radostné Vianoce a Šťastný Nový rok 2016 plný objavovania krásy a dobra pri uskutočnovaní vzájomnej pomoci želáme našim členom, dobrovoľníkom, sympatizantom, expertom, partnerom, adoptívnym rodičom, deťom v adopcii i koordinátorom a všetkým ľuďom dobrej vôle.     

Pôstna almužna 2015

Aj tento rok od 22.2.2015 do 4.4.2015 sa môžno zapojiť do Pôstnej almužny Live AID. V čase pôstu si možeme niečo odrieknúť a almužnu v podobe finančného príspevku potom darovať na pomoc chudobným deťom v Afrike a chorým na Ebolu na náš účet.

Do akcie sa môžu zapojiť aj deti, jednotlivci i celé rodiny či spoločnosti.

Dobrovoľný príspevok možno poukázať na účet 0523221793/0900 v SLSP.

POŽEHNANÉ VIANOCE, RADOSŤ, LÁSKU A POKOJ PRAJEME

Požehnané pokojné a radostné Vianoce prajeme všetkým našim členom, dobrovoľníkom, spolupracovníkom, partnerom, adoptívnym rodičom, deťom, priateľom, rodinám, komunitám, podporovateľom, samosprávam, ekológom, vydavateľom, umelcom i tvorcom dobra.