Pokojné a radostné Vianoce a Šťastný Nový rok 2016

 Pokojné a radostné Vianoce a Šťastný Nový rok 2016 plný objavovania krásy a dobra pri uskutočnovaní vzájomnej pomoci želáme našim členom, dobrovoľníkom, sympatizantom, expertom, partnerom, adoptívnym rodičom, deťom v adopcii i koordinátorom a všetkým ľuďom dobrej vôle.     

Pôstna almužna 2015

Aj tento rok od 22.2.2015 do 4.4.2015 sa môžno zapojiť do Pôstnej almužny Live AID. V čase pôstu si možeme niečo odrieknúť a almužnu v podobe finančného príspevku potom darovať na pomoc chudobným deťom v Afrike a chorým na Ebolu na náš účet.

Do akcie sa môžu zapojiť aj deti, jednotlivci i celé rodiny či spoločnosti.

Dobrovoľný príspevok možno poukázať na účet 0523221793/0900 v SLSP.

POŽEHNANÉ VIANOCE, RADOSŤ, LÁSKU A POKOJ PRAJEME

Požehnané pokojné a radostné Vianoce prajeme všetkým našim členom, dobrovoľníkom, spolupracovníkom, partnerom, adoptívnym rodičom, deťom, priateľom, rodinám, komunitám, podporovateľom, samosprávam, ekológom, vydavateľom, umelcom i tvorcom dobra.

Stretnutie Jakubska cesta 25 rokov v zjednotenej Európe

 Na stretnutí s názvom 25 rokov putovania v zjednotenej Európe sa vo francúzskom Vézelay od nedele 19. do utorka 21. októbra 2014 stretli zástupcovia Jakubských ciest krajín a regiónov Európy.

Deň rodiny v Oáze pokoja Thurzov

Pozývame vás na Deň rodiny v sobotu 31. mája 2014 od 13.00 do 18.00. Okrem sv. omše za rodiny budú v programe hry pre deti i petanques pre dospelých a agapé. Téma dňa Rodina a komunikácia, ako a čo medzi sebou komunikujeme otvára možnosť zamyslieť sa nad spôsobmi komunikácie medzi partnermi i medzi rodičmi a deťmi navzájom. Hľadaním identity i prehĺbením vzťahu spoločnou činnosťou objavujeme nové talenty v sebe i v druhom človekovi.