Q point 2016 v septembri

Tento rok 2.9.2016 sme organizovali ekologický projekt Q point v Slovenskom rudohori a vyzbierali sme 12 vriec odpadu (plasty, staré fľase a konzervy, práčku) na Thurzove a na Plejsoch. Dobrovoľníci zároveň urobili fotografie malebných pohľadov na Kojšovskú hoľu a Tatry. Na stretnutí odzneli aj skúsenost a poznatky z letného stretnutia Sumner EKO Day v Brazílii, Kanade a Estónsku. Prístup k človeku a prístup k prírode odzrkadľuje stupeň našej kultúry.

Pokojné a radostné Vianoce a Šťastný Nový rok 2016

 Pokojné a radostné Vianoce a Šťastný Nový rok 2016 plný objavovania krásy a dobra pri uskutočnovaní vzájomnej pomoci želáme našim členom, dobrovoľníkom, sympatizantom, expertom, partnerom, adoptívnym rodičom, deťom v adopcii i koordinátorom a všetkým ľuďom dobrej vôle.     

Pôstna almužna 2015

Aj tento rok od 22.2.2015 do 4.4.2015 sa môžno zapojiť do Pôstnej almužny Live AID. V čase pôstu si možeme niečo odrieknúť a almužnu v podobe finančného príspevku potom darovať na pomoc chudobným deťom v Afrike a chorým na Ebolu na náš účet.

Do akcie sa môžu zapojiť aj deti, jednotlivci i celé rodiny či spoločnosti.

Dobrovoľný príspevok možno poukázať na účet 0523221793/0900 v SLSP.

POŽEHNANÉ VIANOCE, RADOSŤ, LÁSKU A POKOJ PRAJEME

Požehnané pokojné a radostné Vianoce prajeme všetkým našim členom, dobrovoľníkom, spolupracovníkom, partnerom, adoptívnym rodičom, deťom, priateľom, rodinám, komunitám, podporovateľom, samosprávam, ekológom, vydavateľom, umelcom i tvorcom dobra.