Stretnutie Jakubska cesta 25 rokov v zjednotenej Európe

 Na stretnutí s názvom 25 rokov putovania v zjednotenej Európe sa vo francúzskom Vézelay od nedele 19. do utorka 21. októbra 2014 stretli zástupcovia Jakubských ciest krajín a regiónov Európy.

Deň rodiny v Oáze pokoja Thurzov

Pozývame vás na Deň rodiny v sobotu 31. mája 2014 od 13.00 do 18.00. Okrem sv. omše za rodiny budú v programe hry pre deti i petanques pre dospelých a agapé. Téma dňa Rodina a komunikácia, ako a čo medzi sebou komunikujeme otvára možnosť zamyslieť sa nad spôsobmi komunikácie medzi partnermi i medzi rodičmi a deťmi navzájom. Hľadaním identity i prehĺbením vzťahu spoločnou činnosťou objavujeme nové talenty v sebe i v druhom človekovi.

Ekumenická noc kostolov na Jakubskej ceste 2014

V piatok 23.5.2014 sa na Jakubskej ceste uskutočnila Noc kostolov. V greckokatolíckom chráme P. Márie sa Akatistom a výkladom ikony začalo objavovanie posolstva obrazu. Pokračoval program zamyslením v evanjelickom kostole nad knihou Genezis o vzťahu muža a ženy a zakončilo svedectvom a fotografiami JMJ Rio na hrade Thurzov. Spoločná modlitba Otče náš otvorila prípravy na Noc kostolov 2015, ktorá v Prahe, Viedni i na Slovensku otvorí ďalšie možnosti dialógu náboženstva a kultúry.

Otvorenie Jakubskej sezóny a požehnanie 14 jakubských pečatí a Jakubskej mobilnej aplikácie 15.5.2014

V Levoči pri chráme sv. Jakuba sa vo štvrtok 15.5.2014 o 17.30 uskutoční otvorenie 1. Jakubskej sezóny, požehnanie 14 Jakubských pečatí a Jakubskej aplikácie do mobilu otcom biskupom Milanom Lachom, SJ. Srdečne pozývame.

HODINA ZEME 2014

V sobotu večer 29. marca počas jednej hodiny sme boli v úplnej tme a tak sme šetrili elektrinu. Zhasnutím svetiel sa každoročne tisícky miest a obcí po celom svete upozorňujú ľudia i organizácie na klimatické zmeny a svetelné znečisťovanie miest i dedín.