Ekumenická noc kostolov na Jakubskej ceste 2014

V piatok 23.5.2014 sa na Jakubskej ceste uskutočnila Noc kostolov. V greckokatolíckom chráme P. Márie sa Akatistom a výkladom ikony začalo objavovanie posolstva obrazu. Pokračoval program zamyslením v evanjelickom kostole nad knihou Genezis o vzťahu muža a ženy a zakončilo svedectvom a fotografiami JMJ Rio na hrade Thurzov. Spoločná modlitba Otče náš otvorila prípravy na Noc kostolov 2015, ktorá v Prahe, Viedni i na Slovensku otvorí ďalšie možnosti dialógu náboženstva a kultúry.

Otvorenie Jakubskej sezóny a požehnanie 14 jakubských pečatí a Jakubskej mobilnej aplikácie 15.5.2014

V Levoči pri chráme sv. Jakuba sa vo štvrtok 15.5.2014 o 17.30 uskutoční otvorenie 1. Jakubskej sezóny, požehnanie 14 Jakubských pečatí a Jakubskej aplikácie do mobilu otcom biskupom Milanom Lachom, SJ. Srdečne pozývame.

HODINA ZEME 2014

V sobotu večer 29. marca počas jednej hodiny sme boli v úplnej tme a tak sme šetrili elektrinu. Zhasnutím svetiel sa každoročne tisícky miest a obcí po celom svete upozorňujú ľudia i organizácie na klimatické zmeny a svetelné znečisťovanie miest i dedín.

Lipsko/Leipzig prezentácia textou Pavla Straussa 15.3.2014

Na medzinárodnom knižnom festivale v Lipsku, ktorý prebieha od 13. do 16. marca 2014 budeme prezentovať aj knihu  Die enge Pforte / Tesná brána, ktorú sme vo vydavateľstve Frankfurter Verlagsgruppe - Weimarer Schiller Presse na jeseň vydali. Prezentácia bude 15.3.2014 od 16.30 v Halle 2 - Stan 100.

PF 2014

Ďakujeme všetkým spolupracovníkom, odborníkom, dobrovoľníkom, adoptívnym rodičom, vydavateľom, deťom, kreatívcom, priateľom Jakubskej cesty i Fraternite Jeruzalem za pomoc pri akciách, projektoch i ďalšej činnosti Live AID. Prajeme vám v Novom roku 2014 veľa lásky, radosti, inšpirácie, nových projektov a priateľstiev, nové kilometre Jakubskej cesty i odvahu na nových cestách života.