Za obete klimatickej zmeny v pôste aj organizácia Live AID


liveaid - Posted on 06 January 2015

Príprava na nasledujúcu konferenciu OSN o klíme Cop21, ktorá sa bude konať v Paríži v decembri tohto roku napreduje. V pôstnom obdobi sa ľudia z viac než 45 krajín zapojili do 40-dňového pôstu a modlitieb za klimatickú spravodlivosť a za všetkých ľudí postihnutých klimatickými zmenami, ktorý vyhlásilo Globálne katolícke klimatické hnutie (GCCM). Iniciatíva potrvá do 28. marca 2015. Účastníci pôstu sú tiež vyzývaní zredukovať používanie tovaru a služieb, ktoré produkujú skleníkové plyny, ako aj k recyklácii materiálov. 

Pôst za klímu je iniciatívou hnutia GCCM. Tvoria ho laici, rehoľníci, klérus, teológovia, vedci a aktivisti zaoberajúci sa klimatickými zmenami. Jeho členovia pochádzajú z Argentíny, Filipín, Veľkej Británie, Kene, Austrálie, USA a mnohých iných štátov. Podľa vyhlásenia, ktoré vydalo GCCM, jeho „inšpiráciou má svoj základ v Písme a tradícii“ ako aj vo vyhláseniach pápeža Františka o ochrane životného prostredia. 

Pôstna aktivita GCCM sa pridáva k „Svetovej pôstnej reťazi“, ktorá sa začala 1. decembra 2014 a potrvá jeden rok. Jej iniciátorom je hnutie #fastfortheclimate, založené Svetovou luteránskou federáciou za podpory Ekumenickej rady cirkví.