Príspevky a dary


Príspevok môžete poslať na náš bankový účet prevodom, alebo vkladom, podrobnosti sú na kontaktnej stránke.
Môžete využiť aj platobný systém PayPal.