Stretnutie Jakubska cesta 25 rokov v zjednotenej Európe


gerhard - Pridané26 október 2014

 Na stretnutí s názvom 25 rokov putovania v zjednotenej Európe sa vo francúzskom Vézelay od nedele 19. do utorka 21. októbra 2014 stretli zástupcovia Jakubských ciest krajín a regiónov Európy.

Zástupcovia z Talianska, Slovinska, Švajčiarska, Rakúska, Nemecka, Francúzska, Španielska, Portugalska, Belgicka, Holandska, Poľska, Maďarska, Slovenska i regiónov ako Burgunsko, Tyrolsko, Lombardia a Bavorsko zhodnotili 25 rokov rozvoja pútnických Jakubských ciest po páde Berlínskeho múru a načrtli hlavné možnosti prehĺbujúcej sa spolupráce Jakubských ciest v Európe i jej význam pre vzťah človeka k prírode a novu evanjelizáciu. Prešli 100 km po stredovekej Svätojakubskej ceste od baziliky vo Vezelay, kde sa nachádzajú relikvie sv. Marie Magdalény a poďakovali sa na svätej omši za milosti, ktoré na púti získali.

Jakubská cesta na Slovensku požehnal vladyka Mons. Milan Lach, SJ pred rokom v Košiciach a vedie cez Kojšovskú hoľu, Gelnicu – Thurzov, Plejsy, Spišský hrad do Levoča. Jej rozšírenie do všetkých regiónov Slovenska i prepojenie na Poľsko, Rakúsko, Maďarsko a Česko sa postupne realizuje v nasledujúcich troch rokoch. Trasu Jakubskej cesty možno nájsť na linku www.jakubskacesta.eu.

Jakubskú cestu realizovalo Live AID International, Priatelia sv. Jakuba a Jakubskej cesty a Fraternita Jeruzalém i za pomoci dobrovoľníkov a partenrských organizácií. Počas leta Jakubskú cestu na Slovensku prešlo viac ako 150 pútnikov rôzneho veku z 12 krajín Európy a Latinskej Ameriky. Celú 3333 km púť z Košic do Compostely prešlo 17 pútnikov počas dvoch rokov.