Miniveľtrh pútnických miest Via Cassoviensis v Košiciach


gerhard - Pridané26 október 2014

21.októbra 2014 sa v Košiciach uskutočnil II. miniveľtrh pútnických miest Via Cassoviensis, na ktorom sme prezentovali Jakubskú cestu Slovensko. K dispozícii bola aj prezentácia Jakubskej cesty, DVD, fotografie, tričká, pečate, svedectvá, Credential - zošit pútnika, mušle Jakubskej cesty, kalendáriky i mapy trasy a ďalšie informácie pre záujemcov o putovanie po Jakubskej ceste. Spolu s nami sa prezentovali aj pútnicke miesta Ukrajiny, Poľska a Českej republiky a Slovenska.