PF 2015


gerhard - Pridané31 december 2014

 

Ďakujeme všetkým spolupracovníkom Live AID, odborníkom, dobrovoľníkom, adoptívnym rodičom, vydavateľom, deťom, kreatívcom, priateľom Jakubskej cesty i Fraternite Jeruzalem za pomoc pri akciách, projektoch, workshopoch, prezentáciách i ďalšej činnosti Live AID a Live AID International. Prajeme vám v Novom roku 2015 veľa dobrých krokov i ciest, hojnosť lásky, radosti, inšpirácie, požehnania, dobrých projektov a priateľstiev, objavené nové kilometre Jakubskej cesty i odvahu na nových cestách života. 

Úspešný Nový rok 2015 všetkým!