Nový rok 2017


Anonymný - Pridané25 december 2016

Pokojné a radostné Vianoce a Šťastný Nový rok 2017 plný objavovania dôstojnosti človeka, múdrosti a dobra pri uskutočnovaní pomoci na ceste životom v čase pokoja i čase búrok a prekonávania prekážok želáme našim členom, dobrovoľníkom, sympatizantom, expertom, partnerom, adoptívnym rodičom, deťom v adopcii i koordinátorom projektov pomoci a všetkým ľuďom dobrej vôle. (,,Na ceste stretávame človeka, poznávame jeho potreby a reaguje činmi, ktoré v nás buduju ľudskosť.")