Q and A : dialóg


liveaid - Pridané04 máj 2018

Na Svetový deň slobody tlače (3.5.2018) sme sa stretli na intelektuálnej debate Dialóg Q and A. Učitelia, žurnalisti a študenti z Poľska, Česka a Slovenska sa bavili o súčasnej situácii v médiách, kde sa čoraz viac dostávajú dopopredia nepotvrdené alebo vymyslené správy. Psychologické pôsobenie sociálnych médií na konkrétnych príkladoch sa dostalo v Červenom kláštore do podkladov, ktoré využijú niektoré školské časopisy pre letné čísa alebo ako učitelia ako tému na mediálnu výchovu. Čoraz viac sa dostávajú dezinformácie k deťom a študentom bez vysvetlenia učiteľov alebo rodičov, a iluzórny svet sa pre mnohých stáva podkladom pre tvorenie extrémistických názorov a postojov. Rôznosť pohľadov, zdrojov a ich overovanie umožňuje lepšie pochopiť celistvo problémy a ich možné riešenia.