Svetový deň chudobných 2018 - Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal.


liveaid - Pridané20 december 2018

Myslíme si, že ako ďalší konkrétny krok prejavu milosrdenstva človeka k človeku, krok ľudskosti je pomoc ľuďom na okraji spoločnosti. Ako v dávnych dobách kráľa, ktorý sa snažil pomáhať maličkým a chudobným skutkami milosrdenstva, tak je možné robiť toto milosrdenstvo aj dnes každému človeku. Bude to čas, ktorý pomôže komunitám i každému človeku uvažovať nad chudobou ako jadrom posolstva dobrej zvesti a nad príbehom, keď Lazar leží pred dverami nášho domu, a nie je mu poskytnutá potrebná pomoc. Nebude okolo nás spravodlivosť a sociálny mier pokiaľ sa nevyriešia problémy novodobých Lazarov a chudákov. Tento deň bude zároveň formou nového angažovania sa pre chudobných aj v celej spoločnosti. 

V tento deň má celé spoločenstvo vychádzať s pomocou chudobným, slabým, k mužom a ženám, ktorých ľudská dôstojnosť je príliš často pošľapávána. Pomáhať v najrôznejších formách a podobách, kde sa inšpirácii dobra otvára celé pole pôsobenia.

Svetový deň chudobných 18. november 2018 nás pozýva k aktívnej a konkrétnej solidarite s chudobnými. Chudoba je srdcom evanjelia. Ako ukazuje aj príbeh jednoduchého života Františka.