Novinky


buy viagra nz

buy cialis no rx http://tadmedz.com# ">generic cialis black 800mg viagra sale in philippines

Pokojné a radostné Vianoce a Šťastný Nový rok 2016

 Pokojné a radostné Vianoce a Šťastný Nový rok 2016 plný objavovania krásy a dobra pri uskutočnovaní vzájomnej pomoci želáme našim členom, dobrovoľníkom, sympatizantom, expertom, partnerom, adoptívnym rodičom, deťom v adopcii i koordinátorom a všetkým ľuďom dobrej vôle.     

Stretnutie Jakubska cesta 25 rokov v zjednotenej Európe

 Na stretnutí s názvom 25 rokov putovania v zjednotenej Európe sa vo francúzskom Vézelay od nedele 19. do utorka 21. októbra 2014 stretli zástupcovia Jakubských ciest krajín a regiónov Európy.

Q - point Deň Zeme aktívne

Členovia a dobrovoľníci Live AID na Slovensku, v Poľsku, Rakúsku, Českej republike i Afrike sa zapojili do akcie Q - point Dňa Zeme. 31.3.2012  sa uskutočnila medzinárodná akcia, v rámci ktorej sme v regiónoch zbierali pohodené plastové fľaše a obaly. Chrániť prírodu konkrétnou aktivitou je naliehavá potreba v čase klimatických zmien, otepľovania a globalizácie.

Workshop o 2 percentách a 3 percentách pre dobrovoľníkov

28.3.2013 sme usporiadali workshop Dve percentá z dane - Tri percenta pre dobrovoľníkov v spolupráci s Alternatives z Anglicka a RMKK. Participácia na veciach spoločných a verejnych je pre naše regióny znovu objavovanou krajinou.  

Vianočné stretnutie Live AID International a Live AID

20.12.2012 na stretnutí Live AID International a Live AID v Košiciach sa členovia zaoberali hodnotením akcii uplynulého roka /Deň dobrovoľníctva, Deň rodiny, Noc Kostolov, Noc múzeí, Ekoprojekt, multimediálne worksopy, Jakobswege Slovakia, prezentácie a zahraničné aktivity. Privítali nových členov i dobrovoľníkov a jednali aj o pripravovaných zmenách a navrhovaných aktivitách na rok 2013.

Pôstna akcia 2012 pre africké deti

Členovia, spolupracovníci a adoptívny rodičia Live AID aj tohto roku vyhlásili Pôstnu akciu, ktorá začína prvou pôstnou nedeľou pod názvom Pôstna almužna. Cieľom je počas 6 týždňou pôstneho obdobia si do rodinnej či osobnej pokladničky odkladať určitú finančnu čiastku, ktorou potom pomôžeme deťom v Afrike. Ukončenie akcie bude v sobotu 14.4.2012. Viac informácii v prílohe. Všetkým vopred ďakujeme.