Novinky


Q - point Deň Zeme aktívne

Členovia a dobrovoľníci Live AID na Slovensku, v Poľsku, Rakúsku, Českej republike i Afrike sa zapojili do akcie Q - point Dňa Zeme. 31.3.2012  sa uskutočnila medzinárodná akcia, v rámci ktorej sme v regiónoch zbierali pohodené plastové fľaše a obaly. Chrániť prírodu konkrétnou aktivitou je naliehavá potreba v čase klimatických zmien, otepľovania a globalizácie.

Workshop o 2 percentách a 3 percentách pre dobrovoľníkov

28.3.2013 sme usporiadali workshop Dve percentá z dane - Tri percenta pre dobrovoľníkov v spolupráci s Alternatives z Anglicka a RMKK. Participácia na veciach spoločných a verejnych je pre naše regióny znovu objavovanou krajinou.  

Vianočné stretnutie Live AID International a Live AID

20.12.2012 na stretnutí Live AID International a Live AID v Košiciach sa členovia zaoberali hodnotením akcii uplynulého roka /Deň dobrovoľníctva, Deň rodiny, Noc Kostolov, Noc múzeí, Ekoprojekt, multimediálne worksopy, Jakobswege Slovakia, prezentácie a zahraničné aktivity. Privítali nových členov i dobrovoľníkov a jednali aj o pripravovaných zmenách a navrhovaných aktivitách na rok 2013.

Pôstna akcia 2012 pre africké deti

Členovia, spolupracovníci a adoptívny rodičia Live AID aj tohto roku vyhlásili Pôstnu akciu, ktorá začína prvou pôstnou nedeľou pod názvom Pôstna almužna. Cieľom je počas 6 týždňou pôstneho obdobia si do rodinnej či osobnej pokladničky odkladať určitú finančnu čiastku, ktorou potom pomôžeme deťom v Afrike. Ukončenie akcie bude v sobotu 14.4.2012. Viac informácii v prílohe. Všetkým vopred ďakujeme.

Pôstna akcia 2011

Pôstna akcia Live AID trvá od 11.3. - 27.4.2011. Viac informácií o priebehu a možnostiach nájdete v prílohe.

Modlitba na 14. január 2011 za obete zemetrasenia na Haiti a v Chile

Počas 12 mesiacov sme sa modlili za obete a tých čo prežili zemetrasenie na Haiti a v Chile. Aj keď v posledných mesiacoch zomrelo na Haiti viac ako 4000 ľudí na choroby, situácia sa veľmi pomaly zlepšuje.
Aj tento posledný mesiac sa môžete pripojiť jednotlivo alebo v skupinách k tejto modlitbe. Všetkým zo srdca ďakujeme.  

Modlitba 14. a 24. dec 2010 za HAITI A CHILE

Aj posledný mesiac v roku sa modlitbou pridávame k tym, ktorým nie je ľahostajný osud ľudí v ťažkostiach a bez prístrešia. Modlitbou sa každý v skupinke či sám môže pridať k nám. V prílohe je text modlitby na 14. a 24. december 2010, ktorým sa uzatvára tohtoročná modlitba pomoci. Zbierka Live AID pre Haiti pokračuje do konca decembra 2010. Ďakujeme za každú pomoc.

Live AID v Žiline a Košiciach

Na jesennom stretnutí zástupcov a sympatizantov Live AID v Žiline v novembri 2010 a v Košiciach v decembri 2010 sa diskutovalo o adopcii na diaľku a o filmovom dokument Strauss - dvaja bratia. Ukážky z filmu dotvorili príjemnu atmosféru stretnutia. Na linke našej web stránky ich nájdete v sekcii Religio a Projekty. Po stretnutí bolo aj zasadnutie predsedníctva Live AID, na ktorom sa hodnotil projekty za rok 2010. Zbierka pre Haiti bude pokračovať až do konca decembra 2010.

Modlitba za Haiti a Chile na 14. novembra

Za ľudí na Haiti a Chile a ďalších, ktorých postihla prírodná katastrofa sa modlime 14. Novembra modlitbu, ktorú najdete v prílohe.