Novinky


Pôstna akcia 2011

Pôstna akcia Live AID trvá od 11.3. - 27.4.2011. Viac informácií o priebehu a možnostiach nájdete v prílohe.

Modlitba na 14. január 2011 za obete zemetrasenia na Haiti a v Chile

Počas 12 mesiacov sme sa modlili za obete a tých čo prežili zemetrasenie na Haiti a v Chile. Aj keď v posledných mesiacoch zomrelo na Haiti viac ako 4000 ľudí na choroby, situácia sa veľmi pomaly zlepšuje.
Aj tento posledný mesiac sa môžete pripojiť jednotlivo alebo v skupinách k tejto modlitbe. Všetkým zo srdca ďakujeme.  

Modlitba 14. a 24. dec 2010 za HAITI A CHILE

Aj posledný mesiac v roku sa modlitbou pridávame k tym, ktorým nie je ľahostajný osud ľudí v ťažkostiach a bez prístrešia. Modlitbou sa každý v skupinke či sám môže pridať k nám. V prílohe je text modlitby na 14. a 24. december 2010, ktorým sa uzatvára tohtoročná modlitba pomoci. Zbierka Live AID pre Haiti pokračuje do konca decembra 2010. Ďakujeme za každú pomoc.

Live AID v Žiline a Košiciach

Na jesennom stretnutí zástupcov a sympatizantov Live AID v Žiline v novembri 2010 a v Košiciach v decembri 2010 sa diskutovalo o adopcii na diaľku a o filmovom dokument Strauss - dvaja bratia. Ukážky z filmu dotvorili príjemnu atmosféru stretnutia. Na linke našej web stránky ich nájdete v sekcii Religio a Projekty. Po stretnutí bolo aj zasadnutie predsedníctva Live AID, na ktorom sa hodnotil projekty za rok 2010. Zbierka pre Haiti bude pokračovať až do konca decembra 2010.

Modlitba za Haiti a Chile na 14. novembra

Za ľudí na Haiti a Chile a ďalších, ktorých postihla prírodná katastrofa sa modlime 14. Novembra modlitbu, ktorú najdete v prílohe.

Modlitba za Haiti a Chile 14. október 2010

V prílohe je modlitba za Haiti a Chile na mesiac október 2010. Modlime sa ju s radosťou v deň, keď boli v Chile dopravení na slobodu zavalení baníci po 70 dňoch pod zemou.

Modlitba za Haiti a Chile na 14. september 2010

V prílohe je text modlitby za ľudí na Haiti a Chile na 14. september 2010. Chile zasiahli ďalšie zemetrasenia v septembri 2010. Situácia na Haiti je naďalej vážna. Zbierka Live AID pre pomoc Haiti pokračuje do konca roka 2010.

SDM MADRID 2011

Zástupcovia Live AID po návrate z Madridu a Santiaga de Compostele v auguste 2010 spracovali prípravne katechézy SDM MADRID 2011, ktoré každý mesiac budú pridávané na webovej stránke v časti Religio na stiahnutie. Texty katechéz slúžia k zamysleniu a práci v spoločenstvách i pre jednotlivcov. Príprava na SDM MADRID, ktoré budú v 11.-21. augusta 2011 zahŕňa okrem katechéz aj možnosť registrovať sa ako účastník alebo dobrovoľník. 

Modlitba za Haiti a Chile - 14. august 2010

Modlitba za Haiti a Chile na august 2010 je v prilohe. Modlime sa ju 14. augusta spolocne alebo aj jednotlivo.