Novinky


SDM MADRID 2011

Zástupcovia Live AID po návrate z Madridu a Santiaga de Compostele v auguste 2010 spracovali prípravne katechézy SDM MADRID 2011, ktoré každý mesiac budú pridávané na webovej stránke v časti Religio na stiahnutie. Texty katechéz slúžia k zamysleniu a práci v spoločenstvách i pre jednotlivcov. Príprava na SDM MADRID, ktoré budú v 11.-21. augusta 2011 zahŕňa okrem katechéz aj možnosť registrovať sa ako účastník alebo dobrovoľník. 

Modlitba za Haiti a Chile - 14. august 2010

Modlitba za Haiti a Chile na august 2010 je v prilohe. Modlime sa ju 14. augusta spolocne alebo aj jednotlivo.

Semináre a workshopy

V Bratislave, nemeckom Frankfurte a Trnave sa v mesiacoch jún a júl členovia Live Aid zúčastnili seminárov a workshopov na témy: Projektová kooordinácia Europrojektov, Intereligiozita a Dobrovoľníctvo. Vymenili si skúsenosti s organizáciami pracujúcimi v oblasti ekológie a edukácie a dohodli sa na spolupráci pri koordinácii rozvojových projektov.

Modlitba za Haiti a Chile - 14. júl 2010

Modlitba na stiahnutie - 14 júl 2010 za obete a za ľudí žijúcich na Haiti a v Chile. Pridať sa môžete jednotilivo alebo vytvoriť skupinky. 

Modlitba za Haiti, Chile a ľudí po povodniach

Live AID sa pripája k modlitbám za ľudí na Haiti, Chile i na Slovensku, ktorý sa dostali do ťažkej situácie počas povodní.
Text modlitby je možné modliť sa individuálne alebo v skupinách. Pripojiť aj vlastné úmysly a prosby na záver. 
Ďakujeme za spolupatričnosť, pomoc a podporu.
 

Modlitba za Haiti na 14. máj 2010

14. mája 2010 pokračujeme v modlitbe za Haiti. Môžete sa pridať jednotlivo alebo v skupinkách. Texty modlitby nájdete v prílohe. Ďakujeme aj dárcom zbierky pre Haiti, ktorá pokračuje po celý rok 2010.

Deň Zeme

22. apríla 2010 Live AID zorganizovalo na Deň zeme workshopy v Žiline a Olomouci, na ktorých sa diskutovalo o možnostiach zmeny štýlu života v prospech zachovania prírodných zdrojov v Európe, Brazílii a Afrike. Fotogalériu Krajiny a mestá Afriky si účastníci mohli pozrieť v úvode workshopu a na záver aj tv dokument o situácií s pitnou vodou v Afrike.

Medzináboženský dialóg vo Varšave

Na stretnutí vo Varšave zástupcovia Live AID navštívili katedrálu sv. Jána aj židovskú synagógu a časť Varšavského geta. V nedeľu 18.4 a v pondelok 19.4. 2010 sa zúčastnili aj na otvorení nového domu komunity Jeruzalém, ktorej základy siahajú do roku 1975 v Paríži. Prvý dom v strednej Európe dáva nádej pre nový dialóg uprostred veľkomesta aj za hranicami niekdajšieho Berlínského múru.

Stretnutie Live AID v Prahe

Na víkendovom stretnutí 10. a 11. 4. 2010 v Prahe sa zúčastnili zástupcovia Live Aid International, Live AID Praha a Live Aid. Hovorili spolu o možnostiach spolupráce pri nových projektoch v oblasti médií a projektoch pre Afriku, o adopcii detí na diaľku i o umeleckých a hudobných charitatívnych akciách. Na stretnutí odovzdali aj ceny za prínos v medzikultúrnom dialógu.

DVE PERCENTA

Aj v roku 2012 /do 30.4. 2012/ môžete poukázať Dve percenta z dane na aktivity a projekty LIVE AID. Stačí ak zamestnávateľovi dáte tieto údaje a podáte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane: Názov: Live AID, Právna forma: Občianské združenie, Adresa: Lachova 7, 851 03 Bratislava

IČO: 3080 1443

Ďakujeme.