História


Začiatky pomoci Afrike siahajú do roku 2001 keď sa začalo formovať spoločenstvo dobrovoľníkov z radov lekárov, teológov, žurnalistov a študentov - združenie na pomoc deťom v Afrike v spolupráci s francúzskou CCCF, španielskou Solidaridad, portugalskou INDE, brazílskou VIDA a africkou rozvojovou pomocou.
To neskôr umožnilo vzniknúť združeniu LIVE AID, ktorého zámerom je konkrétnou pomocou meniť podmienky ľudí, zdieľať ich radosti i trápenia, ľuďom z Európy umožniť stáže v chudobných krajinách a tak vytvárať solidárne vzťahy pomoci.
Podieľali sme na projektoch škôl, nemocníc, výstavby studní, medzináboženskom dialógu, tvorby TV dokumentov a organizovaním seminárov a workshopov na tému rozvojová pomoc a spolupráca. V spolupráci s EÚ sme sa podieľali aj na vytváraní stratégie pomoci Afrike pre krajiny strednej Európy.
V súčasnosti rozvíjajúce projekty podpory života Afriky sú zamerané na školu pre deti v Guinei, pitnú vodu v Sudáne a medzináboženský dialóg v Senegale. Zdieľanie svojho života, bohatstva materiálneho i duchovného medzi ľuďmi navzájom vytvára predpoklad pre dôstojný život všetkých ľudí v pokoji pri rešpektovaní práv života pri zachovaní kultúrnych odlišností každej skupiny. Identita každého človeka sa vytvára pomocou spoznávania odlišností a vzájomného sa dopĺňania i bratskej pomoci.