Management


  • Dr. Gerhard Weag - prezident
  • Mgr. Enzo Passerini - viceprezident
  • Ing. Arch. Erika Karaffová - predseda dozornej rady
  • Mária Šrobová - manažérka projektov pre deti